Laivarahtiin sijoittaminen

Laivat. Peräti 90 % maailman tavaroista ja jutuista liikkuu merta pitkin. Se on tosi monta prosenttiyksikköä. Laivoja, paatteja ja purkkeja on monen kokoisia ja muotoisia ja näillä kulkuneuvoilla globaali maailma saa tarvitsemansa tuotteet pöytään ja kauppojen hyllyille.

Tänään tutkitaan minkälaisesta bisneksestä tässä merellä kulkevassa liikenteessä on kyse ja miksi näen sen parhaillaan potentiaalisena sijoituskohteena. 

Tässä kirjoituksessa tutkitaan jälleen yksittäistä sektoria sijoituskiikarit silmillä, joten on syytä muistuttaa niistä pakollisista: Allekirjoittaneella on positioita tämä sektorin yhtiöissä, joten olen varmastikin mielipiteissäni puolueellinen. KaljuKoolla ei ole tulevaisuuden ennustamisen ihmelahjaa ja kuten kaikkeen muuhunkin lukemaasi, myös tähän kirjoitukseen on syytä suhtautua kriittisesti. Mitään sanomaani ei tule ottaa sijoitusneuvona. Ole siis huolellinen; sinun rahasi, sinun vastuusi.

Laivakuljetuksen eri tyypit

Laivoilla siis liikkuu käytännössä kaikki maailman kama paikasta toiseen. Erityyppisten juttujen kuljetukseen tarvitaan erityyppisiä laivoja. Karkeasti näen, että näitä erityyppisiä laivakuljetuksen alalajeja on neljä (jotkut määrittelevät nämä viiteen, jotkut useampaan, mutta tänään meitä ei nämä määritelmät juuri kiinnosta): 

 • Konttitavara (tavara, joka mahtuu kontteihin)
 • Nestemäinen bulkkitavara (tankkerit öljylle, bensalle, kemikaaleille, nesteytetylle maakaasulle)
 • Kuiva bulkkitavara (hiili, rauta, vilja, lannoitteet jne jne.)
 • Erikoisviritykset (kuten kuljetukset raskaille laitteille, kulkuneuvoille, taiteelle ja mille ikinä, mitkä vaativat erikoista kohtelua)

Näistä etenkin kolme ensimmäistä on ihan omia laivakuljetuksen sektoreitaan, joille löytyy niihin erikoistuneita laivakuljetusyhtiöitä. Näistä kolmesta voisi varmasti kirjoittaa jokaisestaan ihan oman kirjoituksensa (tai kirjan), mutta samat lainalaisuudet koskettaa jokaista liikkujaa, ainakin jossain määrin.

Tänään kuitenkin keskitytään geneerisen laivakuljetusbisneksen ohella etenkin kuivaan bulkkitavaraan (=dry bulk) hyvin yksinkertaisesta syystä: Uskon, että kuivan bulkin osalta mahdollisuudet meille sijoittajille on potentiaalisesti näistä kaikkein suurimmat, mutta mahdollisuuksia on ehdottomasti myös konttien ja tankkereiden (ja etenkin LNG-tankkereiden) puolella.

Laivarahtikuljetus on surkea bisnes

Laivakuljetus on todella vaikea (ja jopa huono) liiketoiminnan ala. Laivat maksavat paljon, kilpailu on kovaa ja tuotot yleensä huonot. 

Koska laivat ovat todella kalliita, tarkoittaa se yhtiöiden osalta yleensä paljon velkaa. Ja koska kilpailu on intensiivistä, tuotot jäävät yleensä todella vähäisiksi, tai useimmin toiminta on jopa tappiollista. Siinä missä vaikka kuparikaivosalalla toimivat yhtiöt voivat erottua joukosta joko todella hyvällä tai lähellä pintaa helposti kaivettavassa olevalla esiintymällä, ei laivakuljetuksissa ole juuri muuta valttikorttia kuin hinta (jos oletetaan, että kuljetusalukset pysyvät pinnalla).

Tämä aiheuttaa sen luonnollisen tilanteen markkinoilla, että sektorista tulee väistämättä todella syklinen. Koska laivabisnes on todella pääomaintensiivistä ja rajua peliä, on alalle pyrkijöitä aina rajallinen määrä ja selviytyminen syklistä toiseen ei ole todellakaan itsestäänselvyys. Konkurssit ovat yleisiä ja selvityäkseen yhtiöiden täytyy elää pitkien tuottamattomien jaksojen yli, kunnes palkinto odottaa nousevan vuoroveden aikaan (heh).

Syklisyys aiheutuu siis pääasiassa rajallisesta määrästä onnistuneita yhtiöitä, jotka selviävät vaikeiden jaksojen yli. Lopulta saavutaan aina tilanteeseen, jossa suurin osa yhtiöistä on veden alla (heh) ja laivakuljetuksien hinnat nousevat taivaisiin tarjolla olevien paattien puutteen takia. Vanha kunnon kysynnän ja tarjonnan laki. Tilanne syklisyyden suhteen on siis todella samantapainen kuin vaikka uraanin osalta, mistä kirjoitin aikaa sitten: Uraaniin sijoittaminen.

Tilannetta kuvaa erittäin hyvin ns. “dry bulk index”, eli kuivabulkin rahtihintoja seuraavan indeksin historiallinen kehitys. Indeksi seuraa eri bulkkitavaran kuljetushintoja ja yhdistää ne yhdeksi numeroksi (esim. kuinka paljon maksaa yhden hiilitonnin kuljetus tietylle reitille). Alla tämän indeksin kehitys vuodesta 1850 lähtien. Käyrästä näkyy hyvin miten väkivaltaisia nousut ja laskut tavaran liikuttamisen hinnoille ovat. Ja tämä tietenkin korreloi täysin kyseistä rahtia kuljettavien yhtiöiden tuottoihin.

Baltic dry index kuvaa rahtihintojen kehitystä
Kuivabulkin inflaatiokorjattu rahtihintojen kehitys vuodesta 1850 lähtien Lähde

Kuivabulkin sijoituskeissi

Tämän sijoitusidea lähtee siitä olettamuksesta, että laivarahdissa (etenkin dry bulk) ollaan tulossa seuraavan syklin huipennukseen.

Ylhäältä löytyvä kuva on jo itsessään melkoinen valtavirtaan vastaa uivan sijoittajan unelma. Joskin tuo käyrä loppuu vuoteen 2020, ja tuolta pohjilta ollaan itseasiassa jo kiipeilty ylöspäin. Uskon, että laivarahdin uudet syklihuiput ovat edessäpäin ja oletan etenkin kuivabulkin olevan tässä iso voittaja. Käydään läpi miksi.

Kuivabulk kuskaa kuivaa tavaraa

Kuivaksi bulkkikamaksi lasketaan esim. rauta, hiili, vilja ja teräs. Näitä hyödykkeitä kuskaa erikokoiset laivat ympäri maailman meriä.

Dry bulk sisältää esim raudan, kivihiilen ja viljan
Suurin osa kuivasta bulkkitavarasta on rautaa, kivihiiltä ja viljaaLähde
Kuivabulkin eri laivatyypit

Erikokoiset laivat on varattu eri hyödykkeiden kuskaamiseen. Näistä laivatyypeistä Supra/Ultramax on kaikkein monipuolisin ja suurimmat laivat on varattu vain raudalle ja kivihiilelle.

Supra/Ultramax on kaikkein monipuolisin laivatyyppi Lähde

Kyseiset materiaalit eivät ole kysynnän suhteen lähdössä yhtään mihinkään. Maailman populaatio kasvaa koko ajan entisestään ja kysyntä lähes kaikille hyödykkeille on edelleen kasvamassa. Lisäksi olemme nähdäkseni edelleen suuren hyödykkeiden supersyklin äärellä kuten twittailin esim. tässä ja tässä.

Kun kuljetettavan tavaran hinta kasvaa, on sitä myyvät tahot valmiita maksamaan sen kuljetuksesta enemmän. Raaka-aineiden hintojen nousu korreloi siis niitä kuljettavien kuljetusyhtiöiden tulokseen. Hintapainetta ei suinkaan helpota toimitusketjujen vaikeudet ja pullonkaulat ympäri maailman satamia.

Raaka-aineiden kysyntä (ja niiden kuljetuksen kysyntä) jatkaa kasvuaan Lähde

Laivat loppuu

Merikuljetusta varten tarvitaan laivoja. Laivat on turkasen kalliita kapistuksia ja ne kallistuvat parhaillaan entisestään (koska inflaatio). Alan syklisen luonteen takia, myös laivatilaukset seuraavat samaa sykliä. Kun rahtihinnat ovat alhaalla ja yhtiöiden tulokset roskakorissa, laivatilauksia tehdään luonnollisesti vähemmän. Tämä kierre johtaa lopulta siihen, että syklin pohjalla joudutaan tilanteeseen, jossa laivastojen koot ovat liian pieniä vallitsevaan kysyntään ja rahtihinnat nousevat.

Alla oleva kuva kertoo kuivabulkkiin kelpaavien laivojen tilauskannan verrattuna olemassa olevaan laivastoon. Kuten käppyrästä huomataan, edellinen tilausboomi huipentui vuosiin 2008-2009 ja nyt ollaan alempana kuin 25 vuoteen, alle 7 prosentissa. 

Uusien aluksien tilauskanta on ennätysalhaalla Lähde

Tämä tulee todennäköisesti johtamaan tilanteeseen, jossa merillä liikkuu auttamattomasti liian vähän kuivabulkkipaatteja. Lisäksi laivastokoon kasvun ennustetaan vähenevän vielä tästä entisestään aina 2023 asti, vaikka tavaraliikenteen kysyntä kasvaa koko ajan.

Nykyisten laivastokokojen kasvun odotetaan pysyvän varsin maltillisena seuraavat pari vuotta Lähde

Yhtiöt eivät ole siis sijoittaneet uusiin aluksiin suurissa määrin pitkään aikaan, eikä trendi ole vielä juuri kääntymässä. Tämä johtuu osittain ihan pääoman puutteesta, osittain tarjonnan puutteesta/kalliista laivoista ja osittain epävarmuudesta tulevien säätelyiden suhteen (eli se millaisia laivoja tulevaisuudessa saa seilata merillä, vaikuttaa kummasti ostopäätöksiin uusien aluksien suhteen). 

Laivoja sijoitussalkkuun

Baltic dry index kertoo siis rahtihintojen kehityksestä ympäri palloa. Kuten sanottua, olemme jo nousseet huomattavasti tuolta 2020 montusta, mutta uskon nousuvaraa vielä olevan. Vaikka rahtihinnat ovat nousseet jo huomattavasti, ei se ole näkynyt kaikkien yhtiöiden arvostuksessa.

Rahtihinnat ovat olleet nousussa, mutta vuoden 2018 huippuihin vielä paljon matkaa.

Nähdäkseni olemme tilanteessa, jossa hyvän taseen ja vahvan laivaston omaavat kuivabulkkiyhtiöt tulevat olemaan todella hyvässä asemassa seuraavien parin vuoden aikana.

Laivarahti on myös ollut historiansa aikana melko hyvä ase inflaatiota vastaan, kuten alta voi tutkia. Nykyisellään inflaatio viheltelee melko historiallisissa lukemissa, ja odotan korkean inflaation ajan vielä jatkuvan (tosin en ihan 10 % CPI vauhtia). Energian ja raaka-aineiden lisäksi, voi laivarahti olla hyvä lisäys sijoitussalkkuun.

Inflaation ja rahtihinnat kulkevat käsi kädessä
Jenkkien CPI (consumer price inflation) ja laivarahtien hintaa seuraava Baltic Dry Index korreloivat keskenään melko hyvin

Tämä sijoitusidea tiivistettynä:

 • Pitkän syklin pohjalta ponnistettu
 • Laivojen tilauskanta ennätysalhaalla
 • Kysyntä kuivan bulkin liikuttamiselle jatkaa kasvuaan
 • Raaka-aineet kallistuu (ja inflaatio jyllää)
 • Historiallisesti ok suoja inflaatiota vastaan

Tässä melko lyhyesti tämä sijoitusidea paperilla. Suurimpana riskinä tähän ajatukseen näen ihan rehellisen laman, jolloin kaiken kysyntä laskisi radikaalisti ja laivojen ei tarvitsisi liikutella juuri mitään mihinkään. Todennäköisempänä kuitenkin näen mahdollisuuden hypätä mukaan tämä sektorin lyhyeen ja sähäkkään nousumarkkinaan seuraavaksi vuodeksi tai pariksi.

Potentiaalisia yhtiöitä on tälläkin useita, enkä lähde niitä tähän tarkemmin erittelemään. Tässä kuitenkin drybulk-listaa, mistä voit lähteä liikenteeseen. Osa on pienempiä ja arveluttavampia isommalla potentiaalialla, osa taas suurempia yhtiöitä ja vähän turvallasimmilla tulevaisuuden näkymillä. Ja kuten sanottua, vastaavia lappuja löytyy taatusti myös tankkereiden ja konttialusten puolelta. Huutelen ajoittain twitterissä yksittäisistä yhtiöstä ajatuksiani tarkemmin. 

 • Star Bulk Carriers ($SBLK)
 • Golden Ocean Group Limited ($GOGL)
 • Eagle Bulk Shipping ($EGLE)
 • Navios Maritime Partners ($NMM)
 • Genco Shipping ($GNK)
 • Safe Bulkers ($SB)
 • Castor Maritime ($CTRM)
 • Seanergy Maritime Holdings ($SHIP)

Tutki itse lisää ja tee omat päätöksesi.

Uusi lukija

Hoi uusi lukija! Päädyitkö sivuilleni sattumalta ja ihmettelet mistä on oikein kyse? Lähde KaljuKoon matkaan tavoittelemaan taloudellista vapautta ja aloita lukeminen ensimmäisestä kirjoituksesta. Kaikki julkaisut löytyvät myös aikajärjestyksessä blogikirjaston puolelta. Tervetuloa klubiin!

Tilaa
Muistuta
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit